Predstavitev

ZPVUTS je samostojno, strokovno, nepridobitno in prostovoljno združenje plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev ter profesionalnih plesalcev, ki v ZPVUTS usklajujejo svoje delovanje in uresničujejo skupne cilje v naslednjih zvrsteh plesa:
  • rekreativni plesi (RP)
  • standardni in latinskoameriški plesi (SLP)
  • akrobatski rokenrol (RNR)
  • moderni tekmovalni plesi (MTP)
  • plesi za osebe s posebnimi potrebami
ZPVUTS deluje v javnem interesu in skrbi predvsem za strokovno usposobljenost svojih članov in strokovni razvoj plesne dejavnosti. V ta namen ZPVUTS izvaja strokovna usposabljanja in izobraževalne licenčne seminarje ter vodi evidence in nadzira strokovnost svojih članov ter sprejema potrebne smernice za delovanje na področju plesne dejavnosti. Posebna  pozornost pa je namenjena tudirekreativnim in tekmovalnim oblikam plesne dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami.

Vse aktivnosti članov ZPVUTS potekajo na osnovi prostovoljne odločitve in na lastno odgovornost.