Organiziranost

2.1. UPRAVNI ODBOR ZPVUTS:

 1. ZORAN KLJUN, predsednik ZPVUTS
 2. dr. META ZAGORC, podpredsednica ZPVUTS, predsednica Odbora za strokovno usposabljanje
 3. KATARINA VENTURINI, predstavnica profesionalnih tekmovalcev
 4. URŠKA MARINKO, sekretarka
 5. RUDI KOCBEK, član 
 6. UROŠ ANDIČ, član
 7. TOMAŽ VRATAR, član


2.1.1. POSLOVNA SEKRETARKA ZPVUTS:

VIDA VIDMAR


2.1.2. STROKOVNI ODBORI IN DELOVNE KOMISIJE PRI UO ZPVUTS:


2.1.2.1. ODBOR ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE:
 1. dr. META ZAGORC- predsednica odbora
 2. JANJA PUŠL - predstavnica za področje rekreativnih plesov (PLR)
 3. VERENA ŠULEK - predstavnica za področje standardnih in latinskoameriških plesov (SLP)
 4. MIRJAM KERPAN IZAK - predstavnica za področje rokenrola (RNR)
 5. JADRAN ŽIVKOVIĆ - predstavnik za področje modernih tekmovalnih plesov (MTP)
 6. PETRA ŠKOFIC - predstavnica za področje plesov za osebe s posebnimi potrebami
 7. URŠKA MARINKO - organizatorka usposabljanja

2.1.2.2. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE DELA NA ČRNO:
 1. ANDREJ KRAJNC, predsednik
 2. GREGOR VOVK, član
 3. BOŠTJAN PAVČEK, član


2.2. NADZORNI ODBOR ZPVUTS:

 1. BORIS REBULA, predsednik
 2. BORIS JANIČIJEVIČ, član
 3. ALEŠ PUŠNIK, član


2.3. DISCIPLINSKA KOMISIJA ZPVUTS:

 1. MIRA BENCAK, predsednica
 2. JANJA PUŠL, članica
 3. KARMEN INTIHAR, članica
 4. ANDREJ KRAJNC, član
 5. MIRAN PRITEKELJ, član
Stanje na dan: 29. 10. 2014