Organiziranost

3.1. UPRAVNI ODBOR ZPSS:

 1. MIHA LAMPIČ, predsednik
 2. VESNA HUBER, sekretarka
 3. NIKO BASARIČ, član (predsednik sodniške komisije za ST in LA plese)
 4. BOŠTJAN MARINKO, član (predsednik sodniške komisije za akrobatski rock'n'roll)
 5. DIANA DROBNIČ GORENC, članica (predsednica sodniške komisije za moderne tekmovalne plese)


3.1.1. STALNE DELOVNE KOMISIJE PRI UO ZPSS:


3.1.1.1. SODNIŠKA KOMISIJA ZA ST in LA PLESE:

 1. NIKO BASARIČ, predsednik
 2. BRANE KRIŽNAR, član
 3. KATARINA VENTURINI, članica


3.1.1.2. SODNIŠKA KOMISIJA ZA AKROBATSKI R'N'R:

 1. BOŠTJAN MARINKO, predsednik
 2. ELIZABETA GRUDEN, članica
 3. UROŠ BIZILJ, član
 4. MARKO RUS, član


3.1.1.3. SODNIŠKA KOMISIJA ZA MODERNE TEKMOVALNE PLESE:

 1. DIANA DROBNIČ GORENC, predsednica
 2. ŽUŽANA BARTHA, članica
 3. MARICA MARČAC MIRČETA, članica
 4. ALEŠ GORIŠEK, član
 5. DAMJAN GORJUP, član


3.2. NADZORNI ODBOR ZPSS:

 1. JADRAN ŽIVKOVIČ (sekcija MTP), predsednik
 2. BORIS REBULA (sekcija SLP), član
 3. UROŠ MANDELC (sekcija RNR), član


3.3. DISCIPLINSKA KOMISIJA ZPSS:

 1. DANIJELA ŠKOFIC NOVAK (sekcija SLP), predsednica
 2. ANDREJ NOVOTNY (sekcija SLP), član
 3. IRENA PETAN (sekcija RNR), članica
 4. MIRNA VESELINOVIČ (sekcija MTP), članica
 5. JURE KRAJNC (sekcija MTP), član

Stanje na dan: 9. 1. 2016