Rekreacija odraslih

Slovenija pleše - razgibajmo življenje

V prizadevanjih, da bi postal ples del splošne kulture in odraz odličnosti življenja v Sloveniji, v okviru Plesne zveze Slovenije (PZS) razvijamo projekt Slovenija pleše. Spada tudi v vseslovenski projekt Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Razgibajmo življenje. Cilji projekta in zahteve MŠZŠ so povečati število plesno gibalno aktivnih odraslih občanov, v PZS pa si želimo doseči, da bi ples postal pomembna rekreativna dejavnost, s čimer bi prispevali k zdravemu načinu življenja celotne slovenske populacije. V projekt so bile doslej vključene različne akcije in prireditve za mlade (Šolski plesni festival, Maturantska parada, vseslovenski Dan za ples ) in za starejše (Jenkova četvorka, Pomladni ples, Mirovniški ples, Kostanjev ples itd.). Poleg tega smo si zadali za cilj:

 • skozi ples promovirati gibanje za zdrav način življenja in spodbujati zdrav življenjski slog
 • privabiti čimveč ljudi vseh starosti k redni in organizirani plesno-rekreativni vadbi, tako v osnovnih in srednjih šolah kot v plesnih šolah in plesnih klubih ter drugih društvih, povezanih s plesno dejavnostjo
 • povezati medklubsko sodelovanje po vsej Sloveniji (ob sodelovanju turističnih organizacij)
 • raziskovati, nadzorovati in preverjati učinke vadbe (fiziološke, psihološke, sociološke) na različnih starostnih skupinah udeležencev vadbe
 • privabiti čimveč ljudi na posebne plesne prireditve, namenjene rekreativnemu udejstvovanju posameznikov in njihovemu druženju
 • povečati zanimanje za ples tudi z možnostjo ogleda večjih tekmovanj (Slovenija Open, Maribor Open, Ljubljana Open, svetovna in evropka plesna prvenstva izvedena v Sloveniji), s čimer se povečujejo možnosti za informiranje, osveščanje in izobraževanje prebivalcev oziroma ciljnih skupin.

V Sloveniji želimo obuditi plesišča, vzpodbuditi obnavljanje plesnih dvoran, izdajanje plesne glasbe - vse zato, da bi čimveč ljudi sprejelo ples kot prvino kakovosti življenja. Tvorno se želimo vključiti tudi v projekte Ministrstva za zdravstvo > Z gibanjem do zdravja < in še zlasti v projekt > HEPA <.

V ta namen smo izdelali celoten sistem ugodnosti pri vključevanju v plesno dejavnost in pri ogledu športnih prireditev. Kot izvajalci plesnih tekmovanj so v projekt vključeni vsi klubi, člani PZS, ki so kot organizatorji plesnih tekmovanj uvrščeni v koledarje tekmovanj PZS. Ker klubi sami nimajo odrasle populacije, smo v projekt vključili tudi vključitev plesnih šol (ki že sedaj sodelujejo s PZS in skrbijo za razvoj in popularizacijo plesne dejavnosti). Povezovalni element je posebna kartica - Kartica ugodnosti PZS, s katero imajo vsi odrasli člani sekcije za rekreacijo pri PZS posebne ugodnosti pri vpisu v plesne šole in pri ogledu plesnih prireditev, v sodelovanju z gospodarskimi in turističnimi subjekti pa tudi posebne popuste pri nakupu blaga in storitev.

Cilji projekta:

Povečanje števila plesno gibalno aktivnih odraslih občanov. Projekt poteka po >Konceptu projekta Slovenija pleše - razgibajmo življenje<. Koncept je vsesplošen, saj daje možnost pravnim subjektom, da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi sodelujejo v izvedbi projekta. Povezovalni element je >Kartica ugodnosti PZS<, ki omogoča koristnikom plesnih storitev cenovno ugodnejšo ponudbo plesnih storitev, izvajalcem pa subvencioniranje ponudbe plesnih storitev s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Fundacije za šport ter Plesne zveze Slovenije.

V projektu sodelujejo:

 • Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport kot sofinancer izvajalcev programov športne rekreacije na državni ravni,
 • Fundacija za šport kot sofinancer izvajalcev programov športne rekreacije na državni ravni,
 • Plesna zveza Slovenije kot nosilec projekta in koordinator organizatorjev in izvajalcev posameznih projektov ter kot promotor projekta v medijih,
 • Plesni klubi kot kot organizatorji plesnih tekmovanj in plesov za odrasle,
 • Plesne šole kot izvajalci plesnih tečajev in plesov za odrasle.

Kaj v projektu zagotovijo pogodbeni partnerji v obdobju enega leta?

 • Promocijske aktivnosti popularizacije plesa v medijih
 • Kvalitetno izvedbo plesnih prireditev - tekmovanj, katerih se bo udeležilo cca 10.000 obiskovalcev letno,
 • Kvalitetno izvedbo plesnih prireditev - plesov, katerih se bo udeležilo cca 5.000 obiskovalcev letno,
 • Kvalitetno izvedbo plesnih tečajev - plesne rekreacije za odraslo populacijo v okviru plesnih šol, vključenih v projekt, katerih se bo udeležilo cca 5.000 obiskovalcev letno.

Osnovni pogoji za pridobitev Kartice ugodnosti PZS:

Ob prvem obisku na plesnem tekmovanju, ob prvi udeležbi na plesu ali ob prvem vpisu v plesni tečaj - rekreativno plesno vadbo (lahko tudi že prej) se odrasli obiskovalci evidentirajo na posebnih prijavnih obrazcih [Prijavnica za vpis v rekreativno članstvo PZS], na osnovi katerih kasneje prejmejo >Kartico ugodnosti PZS<. S tem zagotovimo evidenco, da vsak obiskovalec prejme kartico ugodnosti, katero lahko uporablja pri obiskih rekreativne plesne vadbe in plesnih prireditev.

Za katere plesne prireditve velja popust s Kartico ugodnosti:

Plesno tekmovanje mora biti uvrščeno v KOLEDAR TEKMOVANJ PZS in s sklepom PZS dodeljeno plesnemu klubu v izvedbo, ki mora s PZS skleniti pogodbo o izvedbi tekmovanja.

Plesna prireditev mora biti uvrščena v letni KOLEDAR PLESOV PZS in s sklepom PZS dodeljena v izvedbo izvajalcu, ki mora s PZS skleniti pogodbo o izvedbi plesa.

Aktualen KOLEDAR PRIREDITEV PZS in KOLEDAR PLESOV PZS je objavljen na spletni strani PZS www.plesna-zveza.si.

Izvajalci, s katerimi sklene PZS pogodbo o sodelovanju v projektu, morajo zadostiti predpisanim strokovnim in izvedbenim pogojem realizacije projekta, promocije projekta in uveljavitve projekta >Kartica ugodnosti PZS<.

V katerih plesnih šolah lahko imetnik Kartice ugodnosti PZS uveljavlja popuste pri vpisu v plesne tečaje:

V tistih plesnih šolah, s katerimi sklene PZS pogodbo o sodelovanju v projektu, te pa morajo zadostiti predpisanim strokovnim in izvedbenim pogojem realizacije projekta, promocije projekta in uveljavitve projekta >Kartica ugodnosti PZS<

SEZNAM PLESNIH ŠOL , v katerih lahko imetniki Kartice ugodnosti PZS uveljavljajo popuste, je objavljen na spletni strani PZS www.plesna-zveza.si.

Kaj mora zagotoviti organizator plesne prireditve, ki je vključen v projekt "Slovenija pleše-razgibajmo življenje":

 Omogočiti odraslim obiskovalcem plesnega tekmovanja ali plesa brezplačen vpis v rekreativno članstvo PZS (pred nakupom vstopnic) s tem, da zainteresirani obiskovalci izpolnijo prijavnice za vpis v rekreativno članstvo PZS, ki so osnova za izdajo >Kartice ugodnosti PZS<. Kartico ugodnosti si lahko pridobi samo polnoletna oseba. Poseduje lahko samo eno kartico, ki je neprenosljiva na druge osebe in velja za tekoče šolsko leto.

Omogočiti imetnikom >Kartice ugodnosti PZS< nakup vstopnic za plesne prireditve po subvencionirani ceni, ki je 10% nižja od osnovne cene vstopnic.

Kaj mora zagotoviti plesna šola, ki je vključena v projekt "Slovenija pleše-razgibajmo življenje":

V prostorih plesne šole (v bližini vpisnega mesta - recepcije) namestiti nalepko > Slovenija pleše - razgibajmo življenje< na kateri je navedeno, da imajo odrasli obiskovalci 10% popust pri vpisu v plesne tečaje odraslih.

Omogočiti odraslim obiskovalcem plesnih tečajev brezplačen vpis v rekreativno članstvo PZS (pred vpisom v tečaj) s tem, da zainteresirani obiskovalci izpolnijo prijavnice za vpis v rekreativno članstvo PZS, ki so osnova za izdajo >Kartice ugodnosti PZS<. Kartico ugodnosti si lahko pridobi samo polnoletna oseba. Poseduje lahko samo eno kartico, ki je neprenosljiva na druge osebe in velja za tekoče šolsko leto.

Omogočiti imetnikom >Kartice ugodnosti PZS< vpis v plesne tečaje katerekoli plesne zvrsti po subvencionirani ceni, ki je 10% nižja od osnovne cene tečajev.