Slovenija pleše že 60 let

SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 6. novembra 2014

Plesna zveza Slovenije praznuje letos 60. obletnico svojega delovanja. Visok jubilej bodo obeležili na osrednji prireditvi, ki bo v torek, 11. novembra, ob 19. uri, v veliki dvorani Hotela Union v Ljubljani. Osrednje prireditve se bo udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Na predvidoma poldrugo uro trajajočem uradnem delu prireditve se bodo z besedo, sliko in nastopi izbranih posameznikov, parov in plesnih skupin sprehodili skozi bogato zgodovino, vse od nastanka Plesne zveze Slovenije do danes. »Veliko zgodbo in vse vanjo vtkane drobne zgodbe na naši 60 let trajajoči poti so pisali in še pišejo tisoči nekdanjih in današnjih plesalk in plesalcev ter njihovih staršev, plesnih učiteljev, trenerjev in funkcionarjev. Zgodbe so se pisale v desetinah plesnih šol, društev in klubov, ki jim ni uspelo preživeti tako dolgega obdobja in se še naprej pišejo v tistih 82 članicah, ki danes sestavljajo Plesno zvezo Slovenije,« pravi predsednik PZS Drago Šulek. 

V Sloveniji segajo korenine tekmovalnega plesa daleč v obdobje pred 2. svetovno vojno, ko so plesne tekmovalce vzgajali posamezni plesni učitelji, pogoji za redno in organizirano delovanje in zasledovanje istih ciljev pa so bili dani z ustanovitvijo Plesne zveze Slovenije 13. novembra leta 1954.  Nekaj dni kasneje je odločbo od tedanjih oblasti dobilo tudi Združenje plesnih učiteljev LR Slovenije. A prva leta po ustanovitvi niso bila rožnata, saj so tekmovalci v frakih delovali kot simpatizerji in privrženci v vojni odpravljene buržoazije. Zato je bilo dolga leta tekmovalcev komaj za vzorec, in to pretežno v standardnih plesih. Ob ustanovitvi  so Zvezo sestavljala štiri društva, danes jih je več kot 80, med njimi je kar nekaj takšnih, ki so že dvajset in več let stebri posameznih ali celo večjega števila tekmovalnih disciplin in skozi plesalce, ki se želijo osamosvojiti, generirajo ustanavljanje vedno novih klubov in društev.

Na prireditvi bodo med drugim prisotni vidnejši minuli in sedanji funkcionarji PZS ter predstavniki slovenskih plesnih klubov in društev, poleg tega pa so prisotnost napovedali tudi vsi trije predsedniki mednarodnih krovnih zvez, v katere je vključena PZS, in sicer predsednik World DanceSport Federation Carlos Freitag, predsednica World Rock'n'Roll Confederation Miriam Kerpan Izak in predsednik International Dance Organization Michael Wendt.

»Ples je univerzalno sredstvo sporazumevanja in je človeku prirojen odziv na glasbo in ritem, pri čemer se seveda vsakdo odziva na samo njemu lasten način. V sodobni civilizaciji se je utrdilo prepričanje, da je vrhunsko plesno izražanje del kulture, medtem ko za šport velja, da tja sodi samo tisto, kar je možno izmeriti z metrom, uro ali na kakšen drug bolj objektiven način. Tekmovalni ples, v katerem dosežke ocenjujemo izrazito subjektivno, je tako v obeh navedenih okoljih neke vrste tujek. Zato prevladuje občutek, če ne že kar prepričanje, da se moramo nenehno dokazovati, nenehno pojasnjevati, kdo smo in kaj počnemo. In ker smo doma bolj malo videni in slišani, je naš avditorij in naša tekmovalna arena, postalo globalno plesno okolje,« pravi Drago Šulek. In v 60 letih se je v Plesni zvezi Slovenije vedno našlo dovolj takih, ki so znali v globalnem plesnem okolju poiskati najboljše, to prenesti  domov, dobro pregnesti in izpiliti ter narediti še boljše. Prav v tem preprostem receptu pa se skriva tudi vsa skrivnost velikih mednarodnih uspehov slovenskih plesalcev in prav temu receptu se imata PZS in država Slovenija zahvaliti za vse medalje, ki jih posamezniki, pari in skupine prinašajo z evropskih in svetovnih prvenstev.