Objava kandidacijskega postopka za volitve organov PZS in sekcij

Na podlagi sklepa, sprejetega na 26. seji predsedstva PZS in v skladu z 42. členom statuta PZS, objavljam začetek kandidacijskih postopkov za izvolitev:

·       predsednika PZS

·       člane predsedstva PZS

·       predsednika in člane nadzornega odbora PZS

·       predsednika in člane disciplinske komisije PZS

in določam soboto, 26.01.2013 kot rok, do katerega je potrebno na enega od naslednjih načinov oddati kandidature: na elektronski naslov [email protected] , po faksu na št. 01/230 14 17 ali po pošti na naslov Plesna zveza Slovenije, Celovška 25, p.p. 2507, 1001 LJUBLJANA.

To obvestilo pomeni začetek kandidacijskih postopkov tudi za predsednika in člane izvršnih odborov sekcij.

Kandidirajo lahko posamezniki sami ali pa jih kandidirajo društva, ki so včlanjena v PZS (v tem primeru je potrebno pisno soglasje kandidata, da s kandidaturo soglaša). Jasno je, da za predsednika PZS ter za  NO in DK lahko kandidirajo posamezniki, ki so včlanjeni v katerokoli članico PZS, za člane predsedstva pa samo posamezniki, ki so včlanjeni v članico sekcije ali v strokovno združenje, za katerega sedež v predsedstvu PZS se potegujejo. Enako seveda velja za kandidiranje predsednika in članov izvršnih odborov sekcij, ki morajo biti včlanjeni v društvo, ki je včlanjeno v sekcijo, v kateri kandidirajo za mesto predsednika ali člana IO.

Naj pri tem opozorim, da predsednik sekcije ni avtomatsko član predsedstva – gre torej za dve funkciji, ki pa sta združljivi: če želi nekdo biti hkrati predsednik IO sekcije in član predsedstva, morata biti zanj oddani dve različni kandidaturi.

 

Predsedstvo bo najkasneje v 8 dneh po poteku roka zbiranja kandidatur seznanilo vse članice o prispelih veljavnih kandidaturah za vse organe PZS, čemur sledijo izvedbe zborov posameznih sekcij in sklic skupščine PZS.

 

Predsednike sekcij ob tej priložnosti opozarjam, da morajo biti volilni zbori sekcij, na katerih se poleg organov sekcij volijo tudi kandidati sekcije za člane predsedstva, izvedeni najkasneje v torek 19.3.2012.

 

mag. Drago Šulek

predsednik PZS