Nov registracijski pravilnik

Predsedstvo Plesne Zveze Slovenije je na svoji 7. redni seji sprejelo nov Registracijski pravilnik, ki prične veljati s 1.1.2011.

Prosimo, da ga preberete; posebej bodite pozorni na spremembe iz starega pravilnika. Nekaj pomembnejših sprememb: uvedba spletne registracijske aplikacije (www.pzs-tekmovanja.si), poenoteni so pogoji za prestop tekmovalcev iz enega kluba v drugega, določeni so pogoji, pod katerimi lahko v skupinah tekmujejo plesalci iz različnih plesnih klubov, itd.

Z novim registracijskim pravilnikom smo izdelali tudi nov obrazec za registracije.

POMEMBNO:

Pogoj za registracijo tekmovalca za leto 2011 je izpolnjen obrazec Registracija tekmovalca.

Ker pričakujemo tudi v letu 2011 registriranih vsaj 3.500 tekmovalcev, mora biti original izpolnjen obrazec za registracijo tekmovalca poslan po pošti na sedež PZS vsaj 5 delovnih dni pred potekom roka za prijavo tekmovalca na prvo tekmovanje v letu 2011.

Pri izpolnjevanju obrazca bodite pozorni, da izpolnite vsa polja. Neobvezen podatek je številka potnega lista (vsi nimamo potnih listov) in naslov začasnega prebivališča. Vsi ostali podatki so OBVEZNI. Pazite tudi na podpise na obrazcu. Pri mladoletnih tekmovalcih se morajo na obrazec podpisati tudi njihovi starši ali zakoniti zastopniki, vpisati svoje ime in priimek in status zastopnika (npr. mati, oče, ipd.). Prav tako morata biti čitljivo vpisana ime in priimek odgovorne osebe kluba, ki podpisuje obrazec. Nepravilno izpolnjene ali nepopolne obrazce za registracijo bomo žal morali vrniti v dopolnitev.