Drago Šulek še en mandat predsednik PZS

Skupščina Plesne zveze Slovenije je 25. 3. za nov triletni mandat za predsednika ponovno izvolila dosedanjega predsednika Draga Šuleka, ki je imel tokrat za protikandidata zelo angažiranega in ambicioznega, vendar v plesnih krogih doslej malo znanega Smiljana Mekicarja. Zbori sekcij so že pred tem za člane predsedstva izvolili: Fiono Johnson Kocjančič (MTP), Karmen Arko (SLP), Boštjana Pavčka (RNR), Andrej Rebulo (PLR), Zorana Kljuna (ZPVUTS) in Miho Lampiča (ZPSS). Skupščina je potrdila novo predsedstvo, ki je tako dobilo 2 novi članici in 2 nova člana. Izvoljen sta bila še nov nadzorni odbor, ki mu po novem predseduje Marko Vodnik, v njem pa sta še Januš Marolt in Suzana Mlakar ter nova disciplinska komisija z dosedanjo predsednico Suzano Majer ter člani Vesno Bratušek, Sašo Eminič Cimperman, Robertom Kneževičem ter Vesno Vučajnk.

Skupščina je obravnavala in sprejela tudi predlog sprememb in dopolnitev Statuta Zveze, vendar brez vloženega amandmaja in brez spremembe člena 36, ki naj bi sicer natančneje opredelil sestavo izvršnih odbor sekcij.

Drago Šulek je ob ponovni izvolitvi pripravil naslednjo izjavo:

Zagotovo sem vesel ponovne izvolitve za predsednika Plesne zveze Slovenije, posebej še v obdobju, ko je nadvse moderno odstavljati dosedanje voditelje. Zato se zahvaljujem vsem, ki niso nasedli populizmu ter nerealno predstavljenim referencam in praznim obljubam protikandidata in so oddali svoj glas za mojo izvolitev. S tem so dali tudi pomembno sporočilo »Iniciativnemu odboru za spremembe v Plesni zvezi Slovenije«, ki mu je, po skromnem izkupičku na volitvah v izvršne odbore sekcij, spodletel še zadnji in najpomembnejši korak v prizadevanjih za prevzem krmila v naši Zvezi.

Ob visoki stopnji avtonomije sekcij ima predsednik PZS sicer malo izvršne moči, je pa zato njegova vloga toliko bolj pomembna pri strateških usmeritvah. Pri volitvah predsednika je šlo za spopad dveh konceptov. Iniciativni odbor poskuša na vse načine s politiko enakih pristojnosti uveljaviti prevlado manjših članic, zlasti pa nevzdržno visoko finančno podporo Zveze manjšim članicam po načelu »tukaj smo, vaši smo, zato skrbite za nas«. Dosedanji predsednik pa pooseblja v športu nujno potrebno pozitivno diferenciacijo s stimulacijami za doseganje vrhunskih rezultatov in z ustrezno participacijo stroke v procesih sprejemanja in izvajanja za to potrebnih odločitev. Takšno usmeritev smo uspeli v Plesni zvezi Slovenije uveljaviti že v nekdanji Jugoslaviji. Prav zato je danes slovenski športni ples med najuspešnejšimi športnimi panogami v Sloveniji, naša Zveza pa je, z vrhunskimi dosežki naših posameznikov, parov, dvojic in skupin v celi vrsti tekmovalnih disciplin na svetovnih in evropskih prvenstvih ter na odprtih tekmovanjih podobnega ranga, umeščena v globalnem okolju v krog nadpovprečno uspešnih plesnih zvez iz velikih držav z bogato plesno tradicijo in z veliko večjimi človeškimi in materialnimi potenciali.